Motorvei over Meheia? NeiTakk

Naturvernforbundet i Telemark går mot å bygge en firefelts motorvei over Meheia. Den vil komme i tillegg til dagens vei og skjære gjennom skog og myr. Det blir store klimagassutslipp av å bygge en slik vei. Og den vil fort trekke til seg annen virksomhet, som skaper nye inngrep og mer trafikk.