Naturvernforbundet arbeider for opprettelse av Bybane i bystrøkene i Grenland

– En bybane vil gi mer kollektivtrafikk samlet sett

 

     – En bybane bidrar til viktig omdømmebygging


     – En bybane bidrar til betydelig revitalisering av
        bysentrene

 

      

     SER GRENLAND MULIGHETENE ?

__CPMMFILEID_URL__::156441::