Naturvernforbundet i Kragerø

Naturvernforbundet i Kragerø har stabilt oppunder hundre medlemmer, fra Kragerø, Sannidal, Helle og skjærgården. Medlemmer av Naturvernforbundet fra Drangedal er også velkomne på møter og arrangementer. Styret støtter opp om medlemmenes og kommunens initiativ i natur- og miljøsaker. De siste årene har vi fokusert mye på strandsoneforvaltning og tiltak som kan bidra til å gjenoppbygge marine bestander som torsk og hummer, samt familiearrangementer om naturen på kysten.

Naturvernforbundet i Kragerø var svært aktive under Full City oljesølet i 2009 med feltobservasjoner av oljebevegelse og landpåslag, samt deltakelse med fangst og observasjoner for registrerings- og rehabiliteringssenteret som ble satt opp for oljeskadet vilt. YouTube snutter vi laget med bilder og film fra Full City erfaringene kan du finne her.

Vi er også jevnlig aktive i felt med registrering av ulovlig satt fiskeredskap, f.eks ruser, hummerteiner og spøkelsesfiskende garn i hummerens fredningstid. Dette i samarbeid med Kragerø Kommune og i samforståelse med fiskerioppsyn og Kystvakt. Vi er også med på årlig prøvefiske i hummerfredningsområdet, og har et par strandryddeaksjoner hvert år.

Ta kontakt om du har tips om dette eller mistenkt ulovlig byggevirksomhet og terrenginngrep i strandsonen.

Marius Schulze representerer lokallaget i referansegruppen for Jomfruland nasjonalpark.

Kontaktinformasjon

Styret i 2018-19 er

Leder Wieger van Brunschot, tlf 91914830, e-post: wiegeradriaan@gmail.com


Styremedlemmer: Chris Applebye, Tilman Wischuf, Per-Erik Schulze.

Du kan ofte treffe en fra styret på dagtid i lokalene til Naturvernforbundet i Storgata 9 i Kragerø sentrum. Kom gjerne innom om du har tips, spørsmål eller ønsker en prat.