NV Telemark fikk delvis medhold om landbruksvei

Naturvernforbundet i Telemark har fått delvis medhold i sin klage på landbruksveien som var planlagt fra Gavlesjå til Lindeburoe på Lifjell

Saken ble behandlet av Fylkeslandbruksrådet 27.09. og her ble det besluttet at veien ikke kan gå lenger inn i Lifjell enn til Tjønnstul. En halv seier, sier Tormod Svartdal, leder i Naturvernforbundet i Telemark. Naturvernforbundet i Telemark er bekymret for stadige nye veiplaner i fjellet. Mange utbyggere forsøker å omgå ordinære høringsrunder ved å vise til landbruksvirksomhet. Dette fører til at de fleste veiplanene blir behandlet internt i kommunene og unngår almennhetens oppmerksomhet.

Det siste eksempelet er en vei som planlegges bygget fra Skeie til Åto i landskapsvernområdet Brattefjell/Vindeggen. Her er argumentene de samme som på Lifjell, nemlig landbruksvirksomhet. Naturvernforbundet finner det bekymringsverdig at det i dette spesielle tilfellet ikke er utredet alternativer. NVT viser til at det finnes løsninger for transport bl.a. på vann.

Årsaken til Naturvernforbundet i Telemark sin bekymring ligger blant annet i at slike veier er med på å lette atkomsten for motoriserte kjøretøy, snøscootere og ATVer, i fjellet. I det sistnevnte tilfellet vil også villreinen lide skade, og en slik vei vil være med på å undergrave betydningen av landskapsvernet i Brattefjell/Vindeggen. Når det gjelder utbyggingssaken i Lifjell peker Naturvernforbundet i Telemark på at Lifjell «spises» fra alle kanter, og at området er i ferd med å forringes som rekreasjonsområde.