NVG ga ny uttalelse til Langesund Sør 2.gang:

Vi registrerer at Fylkesmannens innspill blir tatt hensyn til for å styrke vernet av naturmiljø rundt den eventuelle nye bygningsmassen ved den gamle bestyrerboligen ved Langesund bad. Dette er selvsagt positivt. Vi er imidlertid usikre på om dette er tilstrekkelig i den praktiske virkeligheten etter at eventuelle boliger er oppført. Vi ber politikerene være våkne for dette, og om nødvendig be om klare forsikringer om at naturmiljøet rundt boligen blir godt nok sikret for framtida.