NVG Går mot Google datasenter på Gromstøl

Naturvernforbundet i Grenland støtter ikke etablering av datasenter på Gromstul, og uttrykker sterk skepsis til konsekvensutredning for kjølevann, basert på usikkerheten i tallgrunnlaget. Vi mener også at konsekvensrapporten ikke kan aksepteres som tilstrekkelig grunnlag for behandling av detaljregulering av kjølevann til Gromstul, uten at behov for kjølevann er dokumentert, og langtidsvirkning av utslipp er utredet.