NVG har uttalt seg mot utbygging Langesund Sør (04052020)

Vi mener at dette siste vedtaket, og de planene som foreligger, legger opp til en byggeaktivitet og en størrelse på byggeprosjektet som ikke er forenlig med bevaring av skogsområdet slik det ble vedtatt i Kommunestyret 06.06.19 med alternativ 3 for området rundt Langesund Bad.