NVG har uttalt seg vedr utbyggingsplaner Langesund Sør

I planområdet er det registrert store sammenhengende naturområder med nasjonale verdier. Rett sør for planområdet er det naturreservat.

anne

Vi mener at dette siste vedtaket i Bamble kommune, og de planene som foreligger, legger opp til en byggeaktivitet og en størrelse på byggeprosjektet som ikke er forenlig med bevaring av skogsområdet slik det ble vedtatt i Kommunestyret 06.06.19 med alternativ 3 for området rundt Langesund Bad.

__CPMMFILEID_URL__::156458::