Ny firefelts E18. Utslippsfri trafikk?

Ny firefelts E18 fra Bamble til Tvedestrand representerer et enormt sløseri med offentlige og private midler. Konsekvensen er store klimagassutslipp, både i anleggsperioden og når motorveien står ferdig. El-bilen er på ingen måte utslippsfri som mange lurer oss til å tro, utslippene skjer bare på andre steder. Nye Veier og våre myndigheter gjør akkurat det motsatte av hva Paris-avtalen og FN ber oss å gjøre dersom vi skal unngå katastrofale inngrep i natur og artsmangfold og ødeleggende global oppvarming i slutten av dette århundret.