ØkoMat på alle fat – hva skjer?

Naturvernforbundet i Telemark har over flere år engasjert seg sterkt for å opplyse og informere om økologisk mat. Målet er selvfølgelig at flere skal få øynene opp for hva økologisk mat virkelig betyr for oss, både helsemessig, miljømessig og samfunnsmessig. Så hva skjer egentlig med ØkoMat på alle fat? Hva har vi gjort og hva skal skje utover høsten og vinteren?

Økofestival i Sande
Naturvernforbundet i Telemark var ansvarlig for programmet på fagdagen fredag 25.august, i samarbeid med NV Tønsbergdistriktet, Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde og Småbrukarlag, Oikos og Fylkesmannen i Vestfold.
En av foredragsholderne som var invitert av fylkessekretær Kirsti Arvesen Nesheim, var Ragnar Mjelde, underdirektør Landbrukspolitisk avdeling ved Landbruksdepartementet.

Han kunne fortelle følgende om regjeringens satsning på økologisk mat:
Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av 7 departementer, deriblant helse, landbruk og fiskeri som skal arbeide sammen ut november i år. Denne gruppa har ansvaret for å følge opp jordbruksavtalen. Gruppas mandat er å utarbeide en strategi og vurdere tiltak i hele verdikjeden, undersøke det offentliges bruk av økologiske produkter, og deriblant skolemåltidet skal undersøkes nærmere. Kartlegging av nformasjons og undervisningsbehov hører også med til arbeidsgruppas oppgaver.

Status for økologisk produksjon i Norge er som følger: 1,7% av den totale melkeproduksjonen er økologisk, og 48 % av denne melka når forbruker som økologisk. Det er lav grønnsaksproduksjon, og jevnt over er trenden en god framgang på markedssiden, mens produksjonen har en tendens til å stagnere. Utfordringene i produksjonsleddet er mangfoldige, usikker økonomi er en viktig faktor for produsentene. Produksjonen av bær, frukt og grønnsaker må øke for å tilfredsstille markedstrendene.

Regjeringen har noen satsningsområder som de håper kan avhjelpe situasjonen, deriblant direktetilskudd til primærprodusentene, utviklingstiltak, helkjedeavtaler og nasjonale pilotprosjekter. Videre har regjeringen øremerket 8 mill kr til økologisk forskning. Andre tiltak er øremerking av melkekvoter og et eget stortingsprogram om sau.

En av de andre foredragsholderne var Aksel Nærstad som holdt et inspirerende innlegg om betydningen av å se evigheten i det vi gjør. Han stilte vanskelige spørsmål, som: hva er den riktige prisen på olje og bensin, sett fra et miljøståsted? Hva skjer når alle i hele verden krever samme levestandard som den vi tar for gitt? Mange i salen fikk en påminner om at det vi gjør ikke bare har betydning for oss, her og nå, men at det er viktig å se den store sammenhengen.

Økoforum i Telemark 27.09.06
Økoforum arrangerer vi for å samkjøre de økologiske miljøene i fylket, utveksle informasjon og bygge nettverk. Se ellers eget oppslag om dette. Det er tenkt en årlig samling på høstparten, hvor det også er mulig å få litt informasjon om neste års aktiviteter.

Økomat til alle konfirmanter
Vi har utarbeidet et eget konfirmasjonsopplegg som vi i disse dager tilbyr alle menigheter i Telemark og Vestfold. Opplegget består av foredrag, smaksprøver evnt. et økologisk måltid, og en butikksjekk. Det er mulig å velge deler av opplegget, eller kjøre hele. Vi tar også for oss etisk mat, og forsøker å vise hvordan de valgene vi tar i det små kan ha en betydning i det store. Det er viktig å gi en følelse av håp, at det er mulig å gjøre noe med problemer som kan virke overveldende store. Aldersgruppen er også viktig, det er morgendagens forbrukere som vi ønsker å nå med dette opplegget.

Miljøagentenes butikksjekk
Miljøagentene er i farta! Tidligere Blekkulfs miljødetektiver er nå i gang med å sjekke butikker i Telemark og Vestfold for miljømerkede varer. Vi er i gang med planleggingen på følgende steder: Notodden, Kragerø, Larvik og Tønsberg. Så bor du et av disse stedene og er interessert i å delta, ta kontakt med kontoret.

Annet Økostoff:
Fylkessekretær Kirsti Arvesen Nesheim har deltatt på økologisk framtidskafe på Ski i sommer, hvor nettverksbygging og informasjonsutveksling var i høysetet. Videre samarbeider vi med Norges Naturvernforbund om en søknad til SLF om midler til et nasjonalt prosjekt. Vi jobber med å få på plass mer informasjon på disse nettsidene om økomat, og vi driver hele tiden med informasjonsarbeid rettet mot forbruker.