Plastretur i trøbbel

Grønt Punkt Norge sier opp plastreturordningen de har med Renovasjon i Grenland med veldig kort varsel!

Naturvernforbundet i Grenland er derfor bekymret

  • for om Renovasjon i Grenland finner en like god ordning med en annen aktør
  • for at all den plasten vi sorterer i de blå posene i en overgangsperiode må brennes, i stedet for å gå til sortering og returbehandling i Tyskland, som nå

Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer folk til å bare legge ren plast i de blå posene siden for stort innsalg av restavfall er en del av årsaken til oppsigelsen av avtalen.

Les hele innlegget her (med bakgrunnsstoff):

__CPMMFILEID_URL__::156467::