Porsgrunn på ville veier

I et leserinnlegg i byens aviser ber vi Porsgrunns politikere om at bare bussene, syklistene og fotgjengerne får bruke byens paradegate, Storgata. Dette for at færre skal bruke bil til byen. Det er nødvendig forat Porsgrunn skal ta sin del av redusert klimagassutslipp, noe kommunen forpliktet seg til i prosjektet Framtidens byer. Bystyret skal behandle saken 31. mars.

Porsgrunn på ville veier

Porsgrunnspolitikerne her nylig vedtatt at byens paradegate, Storgata, fortsatt skal ha gjennomfartstrafikk og parkering. For da får jo butikkene så mange kunder. Bussene skal vekk fra Storgata fordi de er trafikkfarlige, de bråker, de lukter vondt, og de passer ikke inn i bybildet.

Dette vedtaket er stikk i strid med avtalen i ”Framtidens byer” av juni 2008, der ordføreren, sammen med 12 kolleger fra de største byene i landet, forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall med 30 prosent innen

2020 i forhold til 2006.

Alle burde for lengst ha fått med seg at rask reduksjon av klimagassutslippet er en forutsetning for at dagens barn og ungdom mot slutten av dette århundret ikke skal oppleve at kloden er blitt et helvete. Det er moralsk forkastelig å overse dette og tro at det får politikerne løse. Se bare hva som skjedde i København og Cancun – og i Porsgrunn!

Alle må bidra i den globale dugnadsinnsatsen. Alle må  stille seg dette spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for å slippe ut mindre klimagasser? Hvilke rutiner kan jeg endre?

I Grenland kommer mer enn 60 % av klimagassutslippene fra transport, og mer enn 90 % av biltransporten er intern trafikk. Her vil altså redusert personbiltrafikk monne. Vi som bor i dette flotte området bør før hver biltur vurdere om vi kan la bilen stå, og heller komme oss fram med buss, sykle eller gå.

Politikerne legger i festtalene til rette for dette. Porsgrunn bystyre vedtok nylig følgende mål i Bypakke Grenland: ”Bedre framkommelighet for næringstrafikk og attraktive forhold for reisende med kollektivtrafikk og for gående og syklende.” Dessverre følger de ikke opp med handling. Den fine Storgata skal fortsatt ha gjennomfarttrafikk med parkering foran hver butikkdør istedenfor å bli en hyggelig forretnings- og gågate, der bare syklister og busser passerer. Da må bilistene finne seg i å gå et lite stykke.

Kjære Porsgrunnspolitikere: Av hensyn til våre barn og barnebarn: Vær snill å snu i tide. Og det haster. Det holder ikke ”å vente til en gang i framtida”, slik ordfører Beyer har sagt til mediene.

Karl Gran

Naturvernforbundet i Grenland