Styret i Naturvernforbundet i Grenland

Naturvernforbundet i Grenland har åpne møter om lag en gang i måneden, og engasjerer seg i saker innen samferdsel, områdevern, biologisk mangfold og forurensing i Grenlandsområdet.

Styret i 2022-2023 består av følgende medlemmer:

Leder: Anne Mjelva, a-mjelva@online.no

Styreedlem:  Torstein Fjeld, fjeldt@online.no

Styremedlem: John Øivind Selmer, john.oivind.selmer@gmail.com

Styremedlem: Sissel Solberg, sissel.solberg@gmail.com

Styremedlem: Saskia Wanders

Kasserer: Anne Mjelva, a-mjelva@online.no

Varamedlemmer:

Benjamin Josva Vikesland 

Anita Hagen

Rolf-Steinar Olssen

Vårt område