Uttalelse vedr. felles fylkeslag Telemark og Vestfold, fra årsmøtet 2020

VEDTAK PÅ ÅRSMØTET I NATURVERNFORBUNDET I GRENLAND (NVG) 11.3.2020

Telemark fylkeslag (NVT) tar kontakt med Naturvernforbundet i Vestfold (NVV) med den hensikt å slå sammen NVT og NVV til felles fylkeslag fra 1.januar 2021.

Telemark fylkeslag arbeider for å få en løsning for lønnet fylkessekretær i samarbeid med ett eller fler fylkeslag som grenser til det gamle Telemark fylke.

Hensikt:

  1. Å ha en organisatorisk basis i overenstemmelse med fylkesinndelingen
  2. Få større medlemsgrunnlag for å kunne finansier en fylkessekretærstilling
  3. Det nye fylkesstyret i Telemark får mandat til å utrede formelt grunnlag for lønnet sekretær- ordning, etter mønster av øvrige fylkessektretærer i Naturvernforbundet