Vet politikerne hva de gjør?

Store arealer av urørt natur bygges ned i vår region for å skape plass til håp om næring og handel, vil vi virkelig dette?

anne

I Grenland har politikerne de siste årene vedtatt nye arealer for næring og industri i stor skala. I alle tilfellene har det på forhånd blitt gjort undersøkelser i marka for å hindre at verdifull natur bygges ned. I alle tilfellene er det funnet unik natur og i tilfellet Frier Vest også viktig areal for hekking av sjøfugl. På Lønnebakke, er likevel rapporten tilsidesatt og bare «pynt» står igjen. Det samme på Langrønningen hvor steinfyllingene når knappe 40 m fra strandlinja på tilligende vann. Og på Frier Vest hvor heldigvis både Statsforvalter og Klima- og Miljøverndepartementet har hatt innsigelser. Det gjelder spesielt område kalt BN3. Kommunestyret godtar ikke innsigelsene, de bare VIL bygge ned verdifull natur, mot bedre vitende.

Hvorfor er det slik? Protesterer vi ikke høylytt nok?