Vi gir oss ikke vedr. Sundby Gjømlo (04052020)

Vi ber om at det vurderes enda sterkere tiltak for å sikre naturverdiene for framtidige generasjoner, om nødvendig ved å redusere på antall boliger, og lage bedre sikring for naturområdene.