Vil vi virkelig bygge ned 7000 mål?

Bamble planlegger ytterligere utbygging ved Frierfjorden, foreløpig er ikke hele området avklart etter flere innsigelser. Saka er anket til departementet og endelig vedtak er ikke kommet. Vi håper vern av naturmangfold vinner denne gangen…

anne

Her er Frier Vest /Grenland havn sin visjon for utbygginga på sørsiden av Frierfjorden. Naturvernforbundet har ikke sagt mye mot ny havn, vi vil jo gjerne bidra til økt transport pr tog og skip. Nåværende havn ved Brevik vil da flyttes. MEN vi er ikke glad for det enorme industrifeltet Bamble har reguslert på oversiden av veien. Her har også statsforvalter satt foten ned spesielt for den midterste seksjonen, kalt B2. Saka ble anket til Miljødirektoratet, som støttet statsforvalter og utvidet området som bør bevares til hele B2. Så har det vært en rekke møter og befaringer – og avisinnlegg.

Fortsatt er ikke saka avgjort. Frier Vest tenker seg en stor Hydrogenfabrikk i det aktuelle området. Vi vil ikke det. Vi stiller spørsmål ved hele arealet egentlig.

I praksis vil området rundt Frierfjorden bli et enormt industrifelt, rundt en fjord som allerede sliter med sterk forurensing. Det var Hydros magnesiumfabrikk som frem til 1990 slapp ut store mengder dioksiner. I perioden 2005 – 2013 pågikk prosjektet «Ren Fjord» som utforsket både forurensingsnivået i Gunneklev og Frierfjorden. Dengang var prognosen at det ville kunne ta 50 år før fjorden kanskje ble frisk. Vi frykter denne enorme industriutbyggingen sammen med det nye havneområdet Frier-Vest kan bety at vi aldri vil se en frisk Frierfjord igjen.