Ut på tur, aldri sur

Rita Tvede Bartolomei
Hver mandag, året igjennom, møtes Gå sakte-gjengen til trivelige gåturer i Furulunden i Mandal.

Hver mandag inviterer Naturvernforbundet i Mandal og Folkehelsekomiteen til gåturer på Sjøsanden og i Furulunden. Her kan alle som vil gå på tur sammen med andre møte opp, for koselige, sakte gåturer. Målet er bedre helse.

I over tre år har Torbjørn Fredriksen i Naturvernforbundet arrangert sakte gåturer i Mandal, for alle som ønsker å komme seg ut, men som kanskje ikke har så god form og kanskje ikke har så mange å gå sammen med. De som møter opp ved Piren på Sjøsanden i Mandal mandager klokka 12.00, er garantert følge på gåturen. 

 Vi har møtt alle mandager unntatt bevegelige helligdager som juledager og 1. nyttårsdag. Været er ingen hindring. Deltakerne har ulikførlighet, men vi organiserer slik at de som går seinest, har garantert følge. De som går fortere går i sin fart på egen hånd. Noen kan bruke et kvarter på turen, andre en halv time. Men felles for oss er at vi tar en pause ved butikken i leiren og nyter medbrakt kaffe eller frukt og en god prat, sier Fredriksen.

Plass til alle

Alt fra tre til 15 personer møter opp til turene med Saktegruppa, men Fredriksen vil gjerne ha med flere ut i det han kaller Mandals gratise, grønne apotek.  

 Det er ikke nødvendig å fortelle mer om betydningen for egen helse at vi går litt for egen maskin. Vårt siktemål er å få enda flere ut. Du som gjerne vil gå i din fart og samtidig ha følge med andre, trenger ikke gjøre avtale, men bare møte opp og vite at du er velkommen til å delta. 

 Gjennom tre år har vi nå hatt vår ukentlige tur og det er imponerende hvor mange mennesker i alle aldre vi møter, noen alene, andre i grupper. Folk som ikke er kjent i Furulunden er overrasket over de mange stiene, både på flat mark og i litt kupert terreng over høydedragene.

Viktig med friområder

Fredriksen har vært med i Naturvernforbundet siden 1974, og et av interessefeltene hans har vært turer i nærmiljøet som helsefremmende aktivitet og lokalpolitisk aktivitet for å ta vare på friområder i og nær boligområder. 

 Det lokale Naturvernforbundet er opptatt av ressursvern, folkehelse gjennom egenaktivitet og aktivt arbeid med å redusere livsstilsykdommer. Som pensjonist i mer enn 10 år har jeg hatt gleden av å ferdes sammen med aktive og initiativrike mennesker på turer og utflukter.

 Lokalavdelingen bestemte at vi skulle delta i dugnaden for å bedre folkehelsen ved å organisere et tilbud for en gruppe som åpenbart ikke maktet dette på egen hånd. Vi har hatt deltakere som ved hjelp av krykker kom halvveis til Buvikkveien og aktivt brukte benkene langs Sjøsandsveien. Noen kom til Bestemor, ca 400 meter fra utgangspunktet.

I tillegg til møte med andre mennesker, kan Fredriksen love at deltakerne får se et rikt fugleliv og trolig også rådyr. Furulunden har nemlig mange granske tamme rådyr som dukker opp både her og der.

Det viktigste med turene til Saktegruppa er helt klart en bedre folkehelse gjennom turer i nærområdet. Men det er ikke bare den fysiske helsen som bedres gjennom turene. 

 Det sosiale aspektet er åpenbart vesentlig, for alle har til nå sørget for å være tilstede på den felles rasten vår, sier Fredriksen.