Agderkysten

Redd Skagerrak og Nordsjøen !

Havet utenfor Agderkysten er i krise på grunn av forurensing, forsøpling og overfiske. Vi ser endringene med det blotte øyet; i sjøvegetasjonen og sjøfuglbestandene i sterk tilbakegang. Klima- og forurensingsdirektoratet lager nå en forvaltningsaplan for Skagerrak og Nordsjøen. Det bør vi engasjere oss i – lokalpolitikere, organisasjoner og enkeltpersoner. Miljøet i havet utenfor Agder må gjennoppbygges!