Om fylkeslaget

Vi har fokus på ditt nærområde.

Vår historie

Vi registrerte i fjor de gledelige vedtakene alle kommunene i Agder fattet til høringen av rammeplanen for vindkraft. Samtlige kommuner uttrykte klar motstand mot de konsekvensene rammeplanens signaler kunne få for vår landsdel. Derfor vil dette brevet bli sendt til orientering til de samme kommunene, Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, de politiske fylkespartiene, NVE, OED.

Kontakt oss

Peder Johan Pedersen, leder Naturvernforbundet i Agder 

E-post: agder@naturvernforbundet.no
Tlf.: 45 60 56 46