Alternative vei(t)anker

Et anker er noe som sjøfolk bruker til å bremse farten eller holde skip i ro med. Et “Veianker” er i følge Vest-Agder fylkeskommune Sørlandets forventninger til store vei-investeringer i ny nasjonal transportplan. Naturvernforbundet mener arbeidet for mer asfalt og dermed økt forurensning fra veitrafikken er feilslått.

-Vi har tidligere påvist at problemet ikke er at E39 er for smal. Problemet er at det er for mange matpakkekjørere på E39 i rushtida, sier Naturvernforbundets Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Naturvernforbundet er positiv til trafikksikkerhets-utbedringer på veiene. Men utbygging som gir økt kapasitet vil bare føre til at enda flere kjører bil, og at enda mer gods går på veiene i stedet for på bane eller sjøveien.

Veiaksjon skader landsdelen

Ulltveit-Moe frykter at den ensidige satsningen på ny asfalt ikke bare vil føre til økte klimagassutslipp og mer luftforurensning. Den vil også skade landsdelens interesser på sikt.

-Den sørlige lyntogkorridoren, det vil si vår kjære sør-vestbane, ligger svært godt an i kampen om toginvesteringer. Utrederne i Jernbaneverket har pekt på vår trase som det beste lyntogprosjektet. Første byggetrinn er allerede i gang: Ny dobbeltsporte trase med lyntogstandard mellom Porsgrunn og Larvik, påpeker Ulltveit-Moe.

Vår togtrase er avklart

Den store fordelen for Sørlandet er at vår trase er avklart, takket være solid innsats av Jernbaneforum Sør gjennom mange år. Den nye togtraseen skal selvsagt gå langs kysten der folk bor, for der er trafikk-grunnlaget størst.

-Hvis politikerne på Sørlandet gjør jobben sin, kan vår trase bli utbygd mens de andre store byene krangler om hvilken dal toget deres skal gå gjennom. Men hvis våre politikere bare tenker vei-vei-vei, da vil Norges første høyhastighetsbane gå til Trondheim og ikke til oss. Trønderne sliper knivene allerede, sier Ulltveit-Moe.

-Hvem vil egentlig velge å kjøre bil til Oslo, hvis toget tar to timer? Hva er vitsen med ny motorvei til Stavanger hvis lyntoget tar oss fram på halvannen time? spør Naturvernforbundets Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

For ytterligere kommentarer, kontakt Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, leder av Naturvernforbundet i Kristiansand. Tlf 97 59 59 67