Ansvar for miljøbelastninger

Alle fremtidsrettede virksomheter tar ansvar for miljøbelastningene de genererer, og forsøker å redusere disse. Dette omfatter selvsagt også hvordan kunder, gjester og ansatte reiser. Dessverre motarbeider ledelsen i Sørlandsparken Naturvernforbundets forslag til trafikkbegrensningstiltak, skriver Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i sitt innlegg i Fedrelandsvennen.

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, leder, Naturvernforbundet i Kristiansand

Ikea i Oslo tilbyr kundene sine gratis buss. Hundefossen familiepark ved Lillehammer samarbeider med NSB om direkte transport av gjester til parken med toget. Statoil med sine 7.800 kontorarbeidsplasser på Forus i Rogaland er også et eksempel på en bedrift som legger til rette for at ansatte og besøkende skal kunne reise miljøvennlig. Desverre er ledelsen ved Sørlandssenteret et eksempel på det motsatte. De har i stedet valgt å motarbeider Naturvernforbundets forslag til bilbegrensende tiltak.

Dette handler ikke om å stenge Sørlandsparken eller å forby folk å reise dit. Det vi snakker om er å innføre bilbegrensende tiltak lik dem som Kvadraturen har hatt i mange år: Bomring, parkeringsavgifter og reduserte muligheter for å parkere bilen. Hensikten med dette er at flere skal ta bussen, sykle, eller reise litt sjeldnere.

I mars ble resultatene fra trafikkundersøkelsen i Kristiansand offentliggjort. 33 % av de handlende oppgir at gratis parkering (eller at det er lett å finne parkering) er hovedgrunnen til at man reiste til Sørlandsparken i stedet for Kristiansand sentrum.

Parkeringsavgift, bomring og reduserte muligheter til parkering vil dermed være gode virkemidler for å redusere bilkjøringen til Sørlandsparken. Litt færre bilturer til Sørlandsparken vil bety mindre klimagassutslipp, mindre lokal forurensning og støy, og mindre behov for dyre og plasskrevende veiutbygginger. Samtidig vil dette føre til mindre kø, slik at de som faktisk må kjøre kommer raskere fram. Parkeringsavgift og bomring rundt Sørlandsparken er vinn-vinn-tiltak som bør innføres snarest mulig.