Åpent brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide

Til samferdselsminister Knut Arild Hareide Gratulerer med ministerposten. Det er et ansvarsfullt departement. Det som bestemmes i samferdselsdepartement har stor innvirkning på klima, natur og folks liv. Du arver fra Dale flere planer for nye 4 felts motorveger som er ledd i visjonen om gjennomgående 4 felts veg med fartsgrense 110 km/t eller mer fra Stavanger til Oslo.

Naturvernforbundet i Vestfold og Telemark, Agder og Stavanger har gått sammen om en felles artikkel som argumenterer mot disse vegplanene. Artikkelen ble sist uke sendt til lokalavisene i de kommunene som blir berørt av vegplanene.

Slik Naturvernforbundet ser det er det ingen ting i Granavollen-plattformen som hindrer deg å endre disse vegplanene slik at det blir mye mindre klimagassutslipp, forurensning, tap av natur og bedre samfunnsøkonomi. Du kan gi retningslinjer som kan gi oss en bedre hovedveg gjennom landsdelen. En hovedveg som har en bedre samfunksjon med lokalvegnettet og er tilrettelagt for utbygging av kollektivtilbudet.  

Vil også minne om de viktige målene for jernbanen som er satt i Granavollen-plattformen.

Artikkelen er vedlagt og Naturvernforbundet håper du vil ta deg tid til å lese den.

For Naturvernforbundet i Arendal

Jørgen Ubisch