Årsmøte 2024

Onsdag 20. mars skal Naturvernforbundet i Kristiansand holde sitt årsmøte på Teateret i Kongens gate 2 i Kristiansand. Alle eksisterende og nye medlemmer er hjertelig velkomne. I forkant av årsmøtet vil Lars Verket innlede under temaet: «Kristiansand i rødt, hvitt og grått». Det blir også lett servering.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 NATURVERNFORBUNDET I KRISTIANSAND

Tid: onsdag 20. mars 2024, klokken 19:00-21:00

Sted: Teateret, Kongensgate 2, Kristiansand, 2-e etasje (Tilgjengelig for rullestol og barnevogn)

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme.

I forkant av årsmøtet vil Lars Verket innlede under temaet: «Kristiansand i rødt, hvitt og grått». Lars er engasjert i arealbruk og holder på med en bok om temaet. Han ønsker å utvide arealdebatten med nye perspektiv fra blant annet demokrati, språk og filosofi. Lars vil vise bilder og komme med eksempler på hvordan naturen blir borte. Til slutt vil representanter fra styret trekke frem områder i Kristiansand som er truet av utbygging.

Etter dette temaet tar medlemmene i Naturvernforbundet i Kristiansand fatt på årsmøtet.

Det vil være enkel bevertning under årsmøtet. Gi oss beskjed om du har allergier, intoleranser eller annet vi skal ta hensyn til.

Saksliste

1. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

3. Styrets årsmelding

4. Revidert regnskap

5. Saker fra styret

6. Saker som er fremlagt av medlemmer innen styrets fastlagte frist

7. Budsjett og arbeidsprogram

8. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

Årsmelding 2023, revidert regnskap 2023, arbeidsprogram 2024 og budsjett 2024 finner du under.

Medlemmer som ønsker å ta styreverv, bes melde fra til valgkomiteen ved Julie Nilsen, tlf. 4825 5334, E-mail Julie.nilsen83@hotmail.com innen fredag 15. mars.

Ad pkt.6: Frist for innlevering av saker er fredag 15. mars til nedenstående kontakt. Har du forslag eller tanker om aktiviteter og/eller arbeidsprogram, så ikke nøl med å bringe dem videre til oss.

Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte Erik Gilje (egilje@gmail.com).