Dyr, fugler, fornybare naturopplevelser

Dyr og fugl betyr rike naturopplevelser for mange mennesker. Vi møter ofte bekreftelse på dette gjennom innlegg i lokalaviser og innslag i radio og tv. Fugl og dyr av alle arter kan over tid tilnærme seg mennesker og utvikle en nærhet til oss. Når slike relasjoner oppstår, framstår dyr og fugler som spennende skapninger. Det er nærliggende å ta i bruk ord som hengivenhet, savn, lekenhet og omsorg for å illustrere deres adferd. Møter med fugler og dyr bringer også fram vemod og savn i oss når slike relasjoner forsvinner.

Innlegg i «Fædrelandsvennen», september 2011. Les mer her: