14.mai 2024

Åpent møte i Bygland

Hva: Åpent møte
Når: 14.mai, kl. 18:00
Hvor: Stoga i Bygland
(Prestneset 10)

Kjære medlemmer i Bygland, Bykle, Valle, Evje & Horness.

Vi ønsker å starte lokallag i Setesdal!

Naturens rettssikkerhet er heller dårlig ivaretatt i landet vårt og manglende forståelse for naturens egenverdi er utbredt, ikke minst blant lokalpolitikerne – noe dere sikkert også opplever. Med en stadig økende medlemsmasse stiller vi sterkere overfor ulike myndigheter som bestemmer hvordan naturarven skal forvaltes. På landsbasis har Naturvernforbundet i dag over 40000 medlemmer og i Agder nærmer vi oss 2000 medlemmer. Vi er i vekst, men særlig trenger vi flere aktive medlemmer. Det gjelder spesielt i Setesdal!

Derfor inviterer vi dere som bor i de nevnte kommunene til et møte for å prate om naturvernsaker og med mål om danne et nytt lokallag som skal dekke Setesdals-regionen. Vi håper du har anledning til å komme! 

Følg oss gjerne på vår facebookside Naturvernforbundet i Agder hvor vi publiserer nyheter og aktuell informasjon.

Henvendelser kan ellers rettes til agder@naturvernforbundet.no,
pederjop@online.no eller på telefon 45605646

Med vennlig hilsen

ved fylkesleder Peder Johan Pedersen & fylkessekretær Marie Kvalheim Nilsen