21.mar 2023

Årsmøte for Naturvernforbundet i Agder

Hva: Årsmøte
Når: 21.mar, kl. 18:00
Hvor: Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand

Velkommen!

Årsmøtets dagsorden:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Arbeidsplan
  6. Budsjett
  7. Valg

Sakspapirer


Forslag til årsmøtet må være oss i hende innen tirsdag 14.03. og sendes til carina@naturvernforbundet.no  eller i brevpost til
Peder Johan Pedersen, Monsøya 44, 4644 Søgne  

Før årsmøtet, kl 1800 vil det være et åpent møte med tittel:
Hva skjer i kommunene etter Montreal?

  • Fylkesdirektør i Agder, Kenneth Andresen – om arealforbruk i Agder
  • Nestleder i Naturvernforbundet, Randi Storhaug – hvordan Naturvernforbundet tolker Barth Eides uttalelser om naturavtalen
  • En ordfører om kommunens oppfølging av naturavtalen

De får hver cirka 10 minutter, anledning til spørsmål og kommentarer
Velkommen til åpent møte fra kl 1800 og deretter årsmøtet kl 1900

Med hilsen fra
Styret i Naturvernforbundet i Agder