Fyrverkeri: En symboltung feiring

Fyrverkeri vitner om uviljen til forandring og symboliserer vår motvillighet til å vise hensyn til mennesker, dyr og miljø.

Image by pvproductions on Freepik

Listen over gode grunner til å forby fyrverkeri er lang som et vondt år. En rekke organisasjoner og fagpersoner har de seneste årene slått seg sammen og oppfordret regjeringen til å forby salg og bruk av fyrverkeri i privat regi. Norges Naturvernforbund har ikke tatt et formelt standpunkt hva gjelder et slikt forbud. Naturvernforbundet i Agder ønsker likevel å ta til orde for alternative måter å feire året som har gått.

Vi vet at våre ville fuglevenner blir påvirket av de voldsomme smellene og lysene som forurenser himmelen denne dagen. Det er vanskelig å dokumentere og observere atferden blant fuglene under disse forholdene, men det vi vet er at belastningen på mange av Norges fuglearter allerede er svært stor. Stadig flere fuglearter sendes på rødlista, og vinteren er en spesielt hard tid for våre overvintrende, bevingede venner. Lyd- og lysforurensningen på nyttårsaften kan bety forskjellen mellom liv og død for de mest sårbare ute i den mørke vinterkulden. Eksplosive lyder kan skremme fuglene vekk fra sine gjemme- og overnattingssteder. En plutselig fluktrespons og frykt gjør de svært utsatte i vintermørket og kan resultere i forvirring, sammenstøt, kollisjoner, ulykker og forfrysning. Særlig når energireservene er små, skal det lite påkjenning til før de er ille ute  (Birdlife Norge, 2019). 

Å feire året som er gått – og ikke minst året vi har i vente – ved å fylle nattehimmelen med forurensende støy, røyk og tungmetaller er symboltungt. Det vitner om uviljen til forandring og symboliserer vår motvillighet til å vise hensyn til både mennesker, dyr og miljø. Vi i Naturvernforbundet i Agder oppfordrer til å erstatte fyrverkeri med fakkeltog, stjerneskudd og bål, mens vi mobiliserer til et nytt år fylt med nye naturopplevelser og naturvern.

Ønsker dere et godt nyttår!