Ikke stol på Vegvesenet

Sykkeltrafikken i Kristiansand er økende, selv om Vegvesenet hevder noe annet.

En NTB-melding som ble gjengitt i blant annet Klassekampen 5. januar 2011 hevder at “Syklistene forsvinner fra veiene”. Kilden er trafikktellinger fra Statens Vegvesen, som blant annet skulle påvise en 15 % nedgang i antall syklister i Kristiansand.

Dette stemmer ikke. I følge miljøsjef i Kristiansand Øystein Holvik har det ene av byens to tellepunkter for syklister vært ute av drift. Dette gir stort utslag på Vegvesenets statistikk, som tydeligvis ikke var kvalitetssikret. Realiteten er at sykkeltrafikken i Kristiansand er økende. Dette skyldes både økningen i bompengeprisen fra 1. juli 2010 og kommunens målrettede satsing på sykkelveier og sykkelkampanjer over flere år.

Det er sørgelig at Statens Vegvesen ikke klarer å forholde seg seriøst til trafikanter som ikke kjører privatbil. Konsekvensen av dette er at vi ikke kan stole på Vegvesenet når det gjelder trafikkdata og trafikkberegninger for myke trafikanter.


Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Leder av Naturvernforbundet i Kristiansand
marteru(a)naturvernforbundet.no

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 7.1.2011