Look to GE Healthcare

Debattinnlegg GE Healtcare 27.02.14, skrevet av Peder Johan Pedersen, Fylkessekretær Naturvernforbundet Vest-Agder

Et utdrag fra artikkelen:

Hjørnesteinsbedriften GE Healthcare viser imponerende resultater når det gjelder å redusere sin miljøbelastning. Bedriften har kuttet forbruket av strøm med 46 % de siste 10 årene (tilsvarende 6000 eneboliger) og samtidig redusert vannforbruket med 29 %. Bedriften har som mål å bli karbonnøytral innen 2020. 

Naturvernforbundet mener at energieffektivisering, sparing og oppgradering av eldre kraftverk er veien å gå for på sikt å framskaffe mer strøm. Spart strøm er ny strøm. GE Healthcare viser virkelig vei !