Møte med politiet

Naturvernforbundet i møte med Politiet i Agder

Per Bendixen, Marie Kvalheim Nilsen og Peder Johan Pedersen hadde et særdeles hyggelig og konstruktivt møte med politiet i Agder 1. februar. De møtte oss med fire sentrale personer – visepolitisjef, sjef for økonomisk / miljøkrim, politijurist og miljøkoordinator. De utviste stor imøtekommenhet og interesse for vårt miljøengasjement rundet om i Agder. Politiet har en svært viktig oppgave i miljøsaker, og vi ser fram til å ha god kontakt – noe politiet også uttrykte et ønske om. De var tydelig også interessert i kompetansen vår og å bli tipset om saker rundt om, også bare for å være orientert. Så dette var en løfterik time.