Nytt lokallag: SETESDAL

Endelig får vi lokallag i Setedal!


Naturvernforbundet i Agder hadde denne uka møte på Stoga i Bygland, for å samtale om natursaker – og med mål om å starte opp et lokallag i Setesdal. Naturvernforbundet registrerer stor og  økende interesse i hele Agder og har snart passert to tusen medlemmer i fylket.

Naturvernforbundet har ikke tidligere hatt lokallag i Setesdal, og vi har derfor ikke kunnet ivareta våre interesser i denne delen av Agder. Nå er det imidlertid opprettet et interimsstyre for å danne lokallag i Setesdal, med formell oppstart fra høsten. Dette vil gi lokale naturinteresserte mulighet til å få hjelp og støtte til natursaker de måtte være opptatt av.