Svar fra miljøminister Barth Eide

Naturvernforbundet synes det er gledelig at statsråden svarer oss på brevet vårt som vi sendte etter statsrådens svært oppmuntrende uttalelser til NRK etter Naturavtalen var underskrevet i Montreal 19.12. i fjor.
 
Med det hensynet statsråden da annonserer at naturen heretter skal ha i landet, forventer vi at regjeringen følger opp med et prosjekt som involverer kommunene i arbeidet med å beskytte natur og artsmangfold. Et eksempel i så måte kan være «Lokal Agenda 21» fra 1990. Statsrådens svar til oss sier ikke noe om hvordan regjeringen vil følge uttalelsen til NRK, sitat: «Nå skal vi følge opp hjemme, og nå er det naturens tur».
 
Vi kommer til å sende et svar til statsråden der vi legger ved vår årsmøteuttalelse.