Trafikkbegrensing og ”omkjøringsvei”

Kristiansand kommunes ledelse tar klimaproblemene på alvor. Det vil si, helt til side 63 i forslaget til kommuneplan, skriver Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i sin spalte i Fedrelandsvennen.