Vern Nedre Timenes

Nye sykkelveier hilses velkommen, men også disse må planlegges og bygges slik at de ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier, skriver Lars Haltbrekken, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Jytte Birk Kaas og Tor Kviljo i dette innlegget, som ble publisert i Fedrelandsvennen 22. februar 2011.

Nye sykkelveier hilses velkommen, men også disse må planlegges og bygges slik at de ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier. På Nedre Timenes står vi i fare for å sette to viktige hensyn opp mot hverandre. Heldigvis finnes det alternativer. I stedet for å la sykkelveien gå gjennom de verdifulle skogsområdene på nedre Timenes, kan den legges øst for Drangsvann og utenfor det planlagte naturreservatet.

Grunneierne på Nedre Timenes kunne ha tjent millioner på å jevne naturområdet med jorda og selge tomter til høystbydende. Takket være at disse folkene er mer opptatt av langsiktige hensyn enn kortsiktig profitt, er det mulig å få bevart naturverdiene på Nedre Timenes for ettertiden. Området har nasjonal verneverdi. Her er det blant annet registrert 1154 sommerfuglarter, hvorav 75 står på “rødlista” og dermed trenger ekstra beskyttelse. Det er også registrert sjeldne fugler, sopper og orkideer i dette rike naturområde.

Hensikten med det foreslåtte inngrepet i naturreservatet er at beboerne i det kommende Benestadfeltet skal oppmuntres til å sykle til Sørlandsparken. Vi ber politikerne i Kristiansand om å heller vedta en sykkelveitrase som går øst for Drangsvann og utenfor naturreservatet.

På den måten kan dere la naturreservatet være i fred, og samtidig slippe en lang og opprivende strid med naturvernere, fylkesmannen og grunneierne om sprenging og asfaltering i et verneverdig naturområde.

Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, leder av Naturvernforbundet i Kristiansand

Jytte Birk Kaas, Regionsansvarlig for Vest-Agder for
Kartlegging av Storsopper i Norge

Tor Kviljo, Zoologisk forening, Sørlandsavdelingen