Slåttekurset på Ryghsetra 2008

Kurset foregår i tidsrommet torsdag 10. juli på ettermiddagen til søndag 13. juli ca kl 16. For femtende året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til kunnskapsrike dager i slåttenga ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Kursstedet ligger 4 km fra Mjøndalen og 15 km fra Drammen. Vi tar imot inntil 25 deltakere og medfølgende barn. I tillegg kommer 25 medhjelpere med barn.

Solsetra leirsted ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga på Ryghsetra. På Solsetra er det innkvartering på 2 eller 3- sengs rom. Innimellom arbeid og teori får vi her servert alle måltider av ”kjøkkengjengen”. Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100 m unna! Områdene vi ferdes i og kursets program gjør dette til et familievennlig arrangement.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om og interessen for praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (ca. 170 registrerte arter) og insektenes liv. Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer! Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi. Her er det tilbud om praktisk arbeid, der vi bl. a. lager noen kjerv.

Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Oster fra Eiker Gårdsysteri og fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen, serveres under hele kurset. Det legges hvert år mer og mer vekt på småskala produkter og økologiske varer. Ingen slår oss på maten!

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet. I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok eller et nytt ljåblad og orv! Til kurset i 2008 jobbes det med besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland, besøk fra regionen Extremadura i Spania og musikkinnslag fra Gotland. Av medhjelperne kommer 4-5 personer fra Sverige.

Slått på Ryghsetra