Årsmøte 2023 Hole og Ringerike

Innkalling til Årsmøte 2023

Naturvernforbundet i Hole og Ringerike innkaller med dette til årsmøte 2023. Lenke til innkallingen ligger nederst i artikkelen.

Tid: Onsdag 22. februar 2023 kl 19.00

Sted: Hole bibliotek

Saker: Se lenke. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Ingeborg Bech innen 13. februar 2023.

ingeborgbechdy@gmail.com