Årsmøte 2023 Kongsberg

Innkalling til årsmøte 21. februar 2023

Naturvernforbundet i Kongsberg innkaller med dette til årsmøte 2023. Lenke til innkallingen ligger nederst i denne artikkelen.

Tid: Tirsdag 21. februar 2023 kl. 18.00

Sted: Fritidslokalet Gamlegrendåsen skole

Saker: Se lenke. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes Øyvind Stranna Larsen innen 18. februar:

stranna.larsen@gmail.com