Gamle Ringeriksvei

Merknader i forbindelse med bygging av flere boliger i et gammelt og verdifult kulturlanskap i Lierdalen

Naturvernforbundet i Lier har advart mot utbygging ved – og i buffersonen til dette verdifulle kulturlandskapet. For kommunen fremstår området med særpreg. Vi anser det som svært uheldig at man åpner opp for stadig økende fragmentering. Det er viktig å bevare det resterende opprinnelige kulturlandskapet i Tranby sogn. Tidligere vurderinger har karakterisert dette området å være av ”høy kulturhistorisk verdi”.

Her kan du lese våre merknader vi sendte kommunen i slutten av november 2022.

Her finner du detaljreguleringen for Eplegrenda, Soltun og Langenga (Lier kommune).