Kommunedelplan må stanses

Gullaughalvøya må bevares!

Naturvernforbundet i Lier har skrevet et åpent brev til kommunestyret i Lier. Dette kan du lese her.

Her kan du se en dronevideo fra området som i dag består av dyrka mark, natur og et nedlagt industriområde med grenser til Linnesstranda naturreservat. Området er preget av at «naturen har tatt tilbake» mye av arealet.