Hole og Ringerike lokallag

Lokallaget i Hole og Ringerike har gitt høringsuttalelser til 5 viktige saker i sitt område. Slike uttalelser er viktige lokalt, Naturvernforbundets stemme skal synes og høres i de prosessene som handler om tiltak som kan true natur og klima. Sakene handler om: Helgelandsmoen, Eikli park, kraftverk Randselva, Kleivheisen og oppstart planarbeid for Storøya.