Høringsuttalelse til handlingsplan for friluftsliv

Asker kommune skal lage en handlingsplan for friluftslivets ferdselsårer. I høringsuttalelsen vår peker vi på at kommunal arealforvaltning har størst påvirkning på både tap av natur og naturopplevelser.