Innkalling til årsmøte – Naturvernforbundet i Kongsberg 2022

Naturvernforbundet i Kongsberg ønsker velkommen til årsmøtet i 2022.

Også i år ser vi oss nødt til å innkalle til et årsmøte som vil bli gjennomført digitalt. Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

Tid: Onsdag 23. februar kl 18.30
Sted:
 Digitalt – zoom

Lenke til møtet: Join Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/88604463675

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen Zoom. For veiledning om hvordan installere Zoom, se: https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Epost: ms@naturvernforbundet.no

For andre spørsmål angående møtet, kontakt:
Øyvind Stranna Larsen tlf. 480 96 833
e-post: strannalarsen@gmail.com

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes Øyvind Stranna Larsen innen 15.2

Saksdokumenter kan lastes ned på høyre side. 

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Sak 3. Årsmelding og aktivitetsplan.
Forslag til vedtak: Årsmelding og aktivitetsplan godkjennes.

Sak 4. Regnskap.
Revisorrapport legges ut på våre facebooksider før møtet og legges fram på møtet. Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes

Sak 5. Valg av styre, valgkomite og revisor.

Sak 6. Eventuelt og innmeldte forslag.

Miljøvennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet i Kongsberg
Øyvind Stranna Larsen
Fredrik Stige
Erlend Grindrud