Digitale møteplasser i Naturvernforbundet

Over hele verden blir vi nå oppfordret til å reise mindre, ikke møtes fysisk og å holde oss i ro for å ikke bidra til å spre smitte. Dermed må vi møtes digitalt istedet.

Har dere lyst til å møtes, men samtidig overholde anbefalingene om å ikke reise eller møtes fysisk? Naturvernforbundet har nå lagd en oppskrift for dere som vil arrangere og delta i digitale møter på internett. På denne måten kan dere både snakke sammen og se hverandre, slik at det blir lett og effektivt å fatte gode beslutninger. Vi hjelper gjerne fylkes- og lokallag i å sette opp en bruker på Zoom, www.zoom.com.   

Jeg skal delta på et digitalt møte

Jeg skal lede og sette opp et digital møte

Vi minner om at årsmøtene i lagene skal utsettes. Det gjøres både av smittevernhensyn, men også for å ivareta vårt demokrati fordi det kan være medlemmer som ikke kan delta pga sykdom, karantene eller andre utfordringer. Fristen for gjennomføring av årsmøter i fylkes- og lokallag er foreløpig utsatt til 1. september 2020. Sekretariatet kan bistå med å sende informasjon om avlysning, ta kontakt på epost: medlem@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet jobber for å gi ansatte og tillitsvalgte opplæring og trygghet i bruk av digitale plattformer. I 2017 fikk alle lag egen Office365 konto, med @naturvernforbundet.no epost og trygt lagringsarkiv. Her er det også tilgang til Teams, et program som har en god løstning for videomøter og en rekke andre muligheter for å dele dokumenter og samarbeide digitalt.