Digitale møteplasser i Naturvernforbundet

Over hele verden blir vi nå oppfordret til å reise mindre, å ha færre og mindre fysiske møter for å ikke bidra til å spre smitte. Dermed må vi møtes digitalt istedet.

2020 har blitt en noe annerledes år, med utbruddet av covid-19 ble årsmøtesesongen brått avbrutt, og landsstyret har nå bestemt at ny frist for å gjennomføre årsmøtene for 2020 er 6.oktober, dette betyr ny årsmøtesesong. På denne siden finner du alt du trenger av informasjon og maler til årsmøtet.

Har dere lyst til å møtes, men samtidig overholde anbefalingene om å ikke reise eller møtes fysisk? Naturvernforbundet har nå lagd en oppskrift for dere som vil arrangere og delta i digitale møter på internett. På denne måten kan dere både snakke sammen og se hverandre, slik at det blir lett og effektivt å fatte gode beslutninger. Vi hjelper gjerne fylkes- og lokallag i å sette opp en bruker på Zoom, www.zoom.com.   

Jeg skal delta på et digitalt møte

Jeg skal lede og sette opp et digital møte

Naturvernforbundet jobber for å gi ansatte og tillitsvalgte opplæring og trygghet i bruk av digitale plattformer. I 2017 fikk alle lag egen Office365 konto, med @naturvernforbundet.no epost og trygt lagringsarkiv. Her er det også tilgang til Teams, et program som har en god løstning for videomøter og en rekke andre muligheter for å dele dokumenter og samarbeide digitalt.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.05.2020