Energisparing

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort.

En mann som sitter ved siden av solcellepaneler på taket

All energiproduksjon belaster miljøet . Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi.  Alle er enige om at det er viktig å spare energi. Det har likevel blitt nedprioritert til fordel for ny kraftproduksjon. Naturvernforbundet jobber for å redusere det totale energiforbruket og en halvering av energibehovet i bygg. 

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Det frigjør strøm som kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. 

Visste du at…

130 TWh
er det årlige strømforbruket i Norge.
50– 70 %
av energiforbruket vårt hjemme går til oppvarming.
2050
er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh, ifølge SINTEF.

Kilder:

Energisparing – det viktigste energitiltaket for klima og natur (energismart.no)

Endelig lett å velge energismart (energismart.no)

Mest å spare i bygg

Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 

Potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energibruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og modernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010. Frem til 2050 er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh har NTNU beregnet.

Fordeler med energisparing

 •  Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur
 • Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer
 • Gir lavere energiregning
 • Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger
 • Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur
 • Gir arbeidsplasser over hele landet

Naturvernforbundet mener

For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken. 

 • Det må lages en handlingsplan for redusert energibruk i bygg med tilstrekkelige virkemidler for å nå målet om 10 TWh spart i bygg innen 2030. 
 • Enova må få 1 milliard til energitiltak i bygg. 
 •  Utvide dagens Enovatilskudd til fullstendig oppgradering av boligen til de som tar ett tiltak av gangen.
 •  Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
 •  Vurdere nye virkemidler som hvite sertifikater (energispareforpliktelser) hvor energi- eller nettselskap får krav om å gjennomføre tiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energisalg, som alternativ til Enova.
 • Det bør etableres en tilskuddordning for kommuner som tilbyr gratis energirådgivning.
 • Elavgiften og nettleien må stimulere til å redusere det totale energiforbruket med lavt fastledd og høyt energiledd.

Hvor mye kraft trenger vi?

Strømforbruket i Norge er på ca. 130 TWh årlig, og det planlegges for økt bruk for å fase ut fossil energi. 

Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned. 

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021

Hvitt passivhus

Energisparing i bygg

Med smarte løsninger og teknologi som allerede finnes, kan mange bygg bli selvforsynte, eller til og med produsenter, av energi. Energisparing i bygg er en gladnyhet for både miljøet og lommeboka, men dessverre også en godt bevart hemmelighet for mange.


Les siste nytt om energisparing

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som jubler

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.