Aktivitetstilskudd

Planlegger dere et arrangement, en tur eller har dere lyst til å lære mer om en ny sak i laget deres, men mangler penger? Da kan aktivitetstilskudd være noe for dere!

Jenter og kvinner, strandrydding, plukkposen

Hvem kan søke?

Aktivitetstilskudd deles ut til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet, og eventuelle grupper eller utvalg nedsatt av Naturvernforbundet.

Hva kan vi søke midler til?

Målet med aktivitetstilskudd er økt aktivitet i lagene i Naturvernforbundet.

Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til:
– flere medlemmer
– flere aktive i lokallaget – gjerne grupper som ikke er representert i lokallaget i dag
– kunnskap om nye fagområder

Mesteparten av midlene får vi av eksterne bidragsytere, og disse temaene kan du se opplistet under.

I 2023 gir vi støtte til aktiviteter innen disse feltene:

Vi har også aktivitetstilskudd som ikke er knyttet opp til spesifikke fagfelt, og dere behøver ikke å spesifisere hvilket fagfelt dere søker om hvis dere er i tvil. Ikke nøl med å ta kontakt med fagrådgivere eller ansvarlig for aktivitetstilskudd Ane Norgård Brohaug på ane@naturvernforbundet.no hvis dere trenger hjelp til å utarbeide søknad og prosjekt.

Hvor mye kan vi søke om?

Som hovedregel tildeler vi 2000 – 8000 kroner for mindre arrangementer og 10.000 – 30.000 kroner på større arrangementer eller prosjekter.

Midlene blir overført når tiltakene er gjennomført og rapport er levert.

Hvordan søke?

Bruk dette søknadsskjemaet:

Send søknaden så fort dere har planlagt aktiviteten! I 2023 er søknadsfristene:
1. mars
1. juni
1. september
1. november (restmidler)

Det er også mulig med behandling av søknader mellom fristene.

Søknaden sendes på e-post til ane@naturvernforbundet.no.