Lær mer

 Naturvernforbundet engasjerer seg i et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern. Vi står i en klima-og naturkrise som både påvirker og forsterker hverandre. Her kan du lese om noe av det vi jobber med og for.

Les og lær mer om

Gi naturen en gave!

En gave til Naturvernforbundet bidrar til å ta vare på natur og klima. Sammen lar vi naturen gå i arv.