Lær mer

 Naturvernforbundet engasjerer seg i et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern. Vi står i en klima-og naturkrise som både påvirker og forsterker hverandre. Her kan du lese om noe av det vi jobber med og for.

Les og lær mer om

FNs naturavtale

I desember 2022 ble en ambisiøs avtale for å redde og bevare naturen signert. Naturavtalen har 4 mål og 23 delmål som alle land på COP15 forpliktet seg til å nå innen 2030.

gammelskogAdrian Lombardo

Si nei til hogst i gammelskog

De siste gamle naturskogene er i ferd med å forsvinne på grunn av industrielt skogbruk. Skriv under på vår underskriftskampanje og si din mening om saken.

Gi naturen en gave!

En gave til Naturvernforbundet bidrar til å ta vare på natur og klima. Sammen lar vi naturen gå i arv.

Sponsorer

lo-emblem-rgb-1
green sleep