Oslo Sør

Kontakt: Ingvild Melvær Hanssen 990 04 232 oslosor@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet Oslo sør er lokallag for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Vi jobber for miljøvennlig byutvikling i vårt område. Vi ønsker å ta vare på grøntområder, naturverdier og viktige friluftsarealer og ønsker at det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen i våre bydeler.

Mor og barn ved Nøklevann

Nyheter fra Oslo Sør

1 2 3