Oslo og Akershus

Søndre Sandås; Sognsveien 231, 0863 Oslo 22 38 35 20 noa@naturvernforbundet.no

Vi jobber for å bevare de lokale natur- og friluftlivsverdiene i Marka, byen og fjorden.

Et landskaps bildet fra Pershusfjellet over Pershusvatnet i Oslo Marka

Bli med i NOA!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Sammen bidrar vi til å stanse klimaendringene og naturtapet – hver dag, over hele landet.

Fartein Rudjord

Siste nyheter