Opplegg for skoler og barnehager

Lek og læring i skogen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Bli med på tur og lær om naturen. Vi tilpasser opplegget etter alder og ønsker.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ønsker barnehager og skoleklasser velkommen til Markaporten Søndre Sandås ved Sognsvann.  

Vi tilbyr ulike opplegg tilpasset alder med/eller uten tur i skogen. Man kan bruke vårt uteområde, samt låven for å spise mat på vei inn eller ut av Marka.

Vi kan ha opplegg for en barnehage (aldersgruppen 4 – 6 år), klasse eller klassetrinn (maks 60 elever per gang). Vårt hovedtema er naturen og dens betydning. Vi vil legge opp til oppgaver både i skogen og tilbake på tunet vårt som inkluderer ulike fag, naturutstilling, insektsjakt, søppelrydding, artsbestemmelse og lignende.

Meld din skoleklasse eller barnehage på opplegget ved å fylle ut skjemaet under eller ved å sende en mail til Mariaa@naturvernforbundet.no

Booking for skoler og barnehager

Navn på skole(Required)
Navn på kontaktperson
Antall barn og antall voksne som skal være med.
Vi har opplegg tirsdager og onsdager kl. 9.30 - 13.00. Se kalender under for ledige dager.
Er det noen særskilte behov vi bør ta hensyn til?

Kalender:

Eksempel på opplegg

9.30 – 11.30: Tur til området sør for Svartkulp: Elevene får en oppgave, gjerne noe som er relevant for det dere jobber med på skolen (det kan for eksempel være å samle høsttegn fra naturen). Vi har matpause i skogen, med frilek etterpå.

12.00: Retur til Markaporten Søndre Sandås: Her deles elevene inn i mindre grupper på maks 10 elever. Vi har 5 – 6 poster, der hver post varer omtrent 15 minutter. Postene vil omfatte naturutstilling, søppelryddekonkurranse, natursti med bind for øynene, en post der vi ser på det elevene har tatt med fra skogen, og insektsjakt.

Etterarbeid: Vi sender gjerne spørsmål i etterkant som tar opp det vi har snakket om i løpet av dagen, som kan brukes som del av undervisningen.

Vi holder til på Søndre Sandås, Sognsveien 231, 0863 Oslo. Man kommer seg hit ved å ta t-bane linje 5 til siste stasjon Sognsvann.